Til pårørende

I Specialsektoren har vi fokus på borgerne og deres pårørende.

Derfor vægter vi samarbejdet med pårørende højt og tror på, at den fælles indsats og støtte til borgeren har betydning for borgerens generelle trivsel og udvikling.

På Bostedet Solsiden arbejder vi altid på at skabe de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for de borgere, der bor på botilbuddet.

Derfor er det helt afgørende, at medarbejdere, borgere og pårørende kan samarbejde og møde hinanden med åbenhed og tillid, da de udgør en betydningsfuld støtte for borgerne.

For at understøtte dette, tager samarbejdet altid udgangspunkt i Specialsektorens fem nøgleværdier:

  • Respekt
  • Værdighed
  • Dialog
  • Sammenhæng i indsats og livsforløb
  • Samarbejde