Samarbejdspartnere

Bostedet Solsiden har i forhold til botilbuddets borgere mange forskellige samarbejdspartnere.

Her skal blot nævnes nogle af de vigtigste:

  • Praktiserende læger
  • Psykiatrien i Region Nordjylland, herunder ambulante tilbud som F-ACT
  • Somatiske afdelinger og ambulatorier i og uden for Region Nordjylland
  • Kommunale misbrugsambulatorier
  • Værger
  • Fysioterapeuter
  • Hjælpemiddelcentralen

Derudover har vi mange andre, som har jævnligt kontakt med borgerne på botilbuddet.

Det drejer sig her især om frisører, taxavognmænd, vores lokale blomsterdame (ugens buket til nogle borgere) den lokale præst og mange andre.