Job og uddannelse

Her kan du læse om jobmuligheder og kompetenceudvikling på Bostedet Solsiden og i hele Området for Socialpsykiatri.

Ledige job

Er du interesseret i at søge arbejde på botilbuddet eller i Region Nordjylland, kan du finde mere information på nedenstående link.

Ledige job på Bostedet Aars eller i Region Nordjylland

 

Du kan også finde ledige stillinger på Gør Karriere, hvor der også er et link til vores karriereside.

Gør karriere

 

Region Nordjylland er en spændende arbejdsplads med mulighed for uddannelse og udvikling.

Uddannelse

Kompetenceudvikling i højsædet

På Bostedet Solsiden er der fokus på, at medarbejderne løbende udvikler kompetencer.

Medarbejderne udvikler nye kompetencer via videre-/efteruddannelse, supervision og kurser.

Hermed sikres det, at Bostedet Solsiden kan give et højt specialiseret tilbud til den enkelte borger.

Området for Socialpsykiatri

Bostedet Solsiden udgør sammen med fire andre botilbud Området for Socialpsykiatri. Området tilbyder helhedsdækkende indsatser, der ofte består af en kombination af flere specialiserede ydelser, hvor der forudsættes en høj grad af koordinering samt høje standarder for både monofagligheder og tværprofessionelt samarbejde.

Indsatserne har fælles afsæt i den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang til borgeren. Det betyder, at uanset hvilken fagperson borgeren samarbejder med omkring sin recoveryproces, mødes denne med et fokus på understøttelse af de processer, som muliggør håb og optimisme for fremtiden, styrker identitet og mening med livet.

 

Området for Socialpsykiatri har valgt at uddanne personalet i de tre nedenstående metoder:

Åben Dialog (ÅD)

Åben Dialog vil være den fælles faglige metode, som alle borgere med en svær psykisk lidelse mødes med. Åben Dialog er netop en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse borgerens selvvalgte private og fagprofessionelle netværk ifm. kriser og psykiske vanskeligheder. Det centrale i Åben Dialog er fokus på netværket og styrkelsen heraf omkring borgeren og er således understøttende for den gode, sammenhængende og helhedsorienterede indsats omkring borgeren og fremmer borgerens recovery og rehabilitering. 

Personcentreret Omsorg (PO)

I samarbejdet med mennesker med en demenslidelse har Området for Socialpsykiatri valgt, at Personcentreret Omsorg er den fælles faglige metode. Personcentreret Omsorg er en metode til at møde borgeren med omsorg, værdsættelse og anerkendelse. Det er borgeren som menneske og ikke dennes demenslidelse, der er omdrejningspunktet for indsatsen. Samtidig er der et stort fokus på at skabe tryghed, trivsel og velvære gennem tilpassede omgivelser samt positive og støttende interaktioner i mødet med medarbejderen.

Motiverende Interview (MI)

I samarbejdet med mennesker med en dobbeltdiagnose har Området for Socialpsykiatri valgt, at den fælles faglige metode er Motiverende Interview. Motiverende Interview er en metode til at styrke borgerens indre motivation til forandring. MI er oprindeligt en tilgang, der blev udviklet til brug overfor personer med alkoholrelaterede problemstillinger. Med tiden er tilgangen blevet udbredt inden for en lang række psykosociale problemområder såsom: misbrug af rusmidler, kriminel adfærd, sundhedsmæssige problemstillinger (f.eks. livsstilsændringer i forbindelse med livsstilssygdomme) og generel risikoadfærd (www.sbtst.dk). Da mennesker med dobbeltdiagnose ofte oplever komplekse udfordringer, er det nødvendigt med en effektiv metode, der imødekommer det hele menneske og borgerens samlede problemstillinger i dennes hverdag.