Borgere med en demenslidelse

Ydelsesbeskrivelse for borgere med en demenslidelse

Botilbuddet arbejder under Servicelovens §107 og §108.

Printervenlig version af ydelsesbeskrivelsen