Til sagsbehandlere

Døgnophold

Solsiden er en §108 døgninstitution under serviceloven i Specialsektoren v/ Region Nordjylland.

Solsiden har to afdelinger på adressen, Odinsvej 25, samt to afdelinger på henholdsvis Teglgårdshaven 15A + 17, 9870 Sindal.

Vi har i alt  plads til 34 beboere og ansat ca. 76medarbejdere, som består af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, pædogoger, samt personale i administration og service.

Nærmere information omkring de fire gruppers beboersammensætning og individuelle behandlingsformer findes under Fysiske rammer. Her er der mere indgående beskrivelse af de fire afdelinger

  1. Birkehaven, Odinsvej 25, 9870 Sindal - tlf. 97645540
  2. Æblehaven, Odinsvej 25, 9870 Sindal - tlf. 97645542
  3. Teglhaven Teglgårdshaven 15A, 9870 Sindal - tlf. 97645548
  4. Teglgården, Teglgårdshaven 17, 9870 Sindal - tlf. 97645550

Vi prøver så vidt muligt at give vores beboere så naturlig en hverdag som mulig, under hensyntagen til den enkeltes evner og behov.

Hver beboer får et individuelt sammensat tilbud, som ved hjælp og omsorg og socialtræning udvikler til at kunne træffe beslutninger for egen hverdag. Vi vægter kontakten imellem beboer og peronale højt, for også derigennem at give den bedst mulige hjælp og vejledning til at tage ansvar for eget liv.

Vores målgruppe er voksne menneskermed forskellige sindslidelser. Det kan være lidelser af både lettere og mere behandlingskrævende art. Vores afdelinger er opdelt således at der så vidt det er muligt tages stilling til hvilken gruppe beboeren bedst matcher, ud fra deres alder, diagnose, funktionsniveau, håb og drømme.

 

Bostedet Solsiden

Telefon

97 64 51 60

9870 Sindal

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer