Om Bostedet Solsiden

Solsiden er en socialpsykiatrisk boform, med plads til 37 beboere. Vi arbejder ud fra Servicelovens § 108.

Solsidens målgruppe er voksne borgere med en alvorlig psykisk lidelse, der ikke længere har brug for ophold på f.eks. et psykiatrisk sygehus, og som endnu ikke kan klare sig med den sociale og psykiatriske ekspertise der fås gennem kommunale tilbud. Det er altså borgere der ikke kan rummes i kommunalt regi.

Der henvises også borgere fra eget hjem, som har brug for den socialpsykiatriske ekspertise og døgndækning, som Solsiden kan tilbyde.

Ved visitation til Solsiden tages der stilling til, hvilken gruppe der bedst matcher den enkelte beboer, ud fra dennes alder, diagnose, funktionsniveau, håb og drømme.

Vi afholder jul og nytår, således at enhver beboer føler det så hjemligt som muligt. Der må også gerne inviteres gæster til disse højtider. Der betales dog for maden.

Der er en gang om måneden gudstjeneste i vores fælles dagligstue, hvor alle er velkommen - også pårørende.

Solsiden råder over tre busser, som både bruges til at køre på udflugter, på ferie og til private formål for beboerne. Der betales kilometertakst.

Der arrangeres fast tur til for eksempel Sindal marked og vi har også gerne besøg af glade harmonikaspillere i forbindelse med Bindslev harmonikatræf.

Læs mere om de fire afdelinger  

Bostedet Solsiden

Telefon

97 64 51 60